Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where catid='1' and rid='358'
MySQL Error: 1017 (Can't find file: 'pwn_comment' (errno: 2))
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where catid='1' and rid='358') called at [D:\wwwroot\luogu888\includes\db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where catid='1' and rid='358') called at [D:\wwwroot\luogu888\news\module\NewsContent.php:163] #2 NewsContent() called at [D:\wwwroot\luogu888\includes\common.inc.php:518] #3 printpage() called at [D:\wwwroot\luogu888\news\html\index.php:15]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\wwwroot\luogu888\includes\db.inc.php on line 80
Database error: Invalid SQL: select sum(pj1) from pwn_comment where catid='1' and rid='358'
MySQL Error: 1017 (Can't find file: 'pwn_comment' (errno: 2))
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select sum(pj1) from pwn_comment where catid='1' and rid='358') called at [D:\wwwroot\luogu888\includes\db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select sum(pj1) from {P}_comment where catid='1' and rid='358') called at [D:\wwwroot\luogu888\news\module\NewsContent.php:169] #2 NewsContent() called at [D:\wwwroot\luogu888\includes\common.inc.php:518] #3 printpage() called at [D:\wwwroot\luogu888\news\html\index.php:15]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\wwwroot\luogu888\includes\db.inc.php on line 80
Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where iffb='1' and catid='1' and pid='0' and rid='358' order by dtime desc limit 0,5
MySQL Error: 1017 (Can't find file: 'pwn_comment' (errno: 2))
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where iffb='1' and catid='1' and pid='0' and rid='358' order by dtime desc limit 0,5) called at [D:\wwwroot\luogu888\includes\db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where iffb='1' and catid='1' and pid='0' and rid='358' order by dtime desc limit 0,5) called at [D:\wwwroot\luogu888\news\module\NewsComment.php:48] #2 NewsComment() called at [D:\wwwroot\luogu888\includes\common.inc.php:518] #3 printpage() called at [D:\wwwroot\luogu888\news\html\index.php:15]
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\wwwroot\luogu888\includes\db.inc.php on line 80
威风锣鼓鼓谱-13238638989>首页
文章正文
威风锣鼓鼓谱
作者:管理员    发布于:2018-06-07 16:41:03    文字:【】【】【

《狗相咬》

添加时间:[2007-9-11] 点击数: 1315

< 狗相咬 >
       鼓曲由晋安鼓手潘献英、康守礼创编于1970年。“狗相咬”的问世,结束了“太原锣鼓”以“铙搅”为主的历史。开始进入舞镲挽花,节奏加快的表演阶段。当时鼓曲只有三节,三年后续扑两节,八十年代中期才续齐七节。鼓曲刚一问世,众多鼓手纷纷学习,一时间,太原地区掀起一个学打“狗相咬”的高潮。鼓曲以它独有的地方特色,浓郁的乡土气息,生动地描绘出乡间村舍,大狗、小狗嬉戏玩耍的情形。抑、仰、顿、挫;轻、重、缓、急尽在曲中。难怪鼓界流传:“狗相咬”打不好,就打成“狗瞎咬”了。在“太原锣鼓”套曲表演中,“狗相咬”成为必打曲牌。目前,此曲已成为“太原锣鼓”表演中常用曲谱。
 < 狗相咬 >
潘献英  康守礼 编曲
欢快   幽默地
 (帽子头)
鼓谱‖ XXXX     XXXX  |  XXX X |  XXXX     XXXX  |  XXX     X |
镲谱‖ 处处    处处  |  叉处 叉 |  处处    处处  |  叉处   叉 |
鼓谱| XXXX     XXX   |  XXX  X |  XXX    XX    |  XXXX   X ‖
镲谱| 处处  叉处   |  叉处  叉叉| 处叉  处叉   |  处处   叉 ‖
(钹双尾)
鼓谱| XX     XXXX   |  XX  XXXX |  XXX    XXX   | XX XXXX  |
镲谱| 处叉    叉叉 | 处叉 叉叉 |  处叉 处叉  | 处叉   叉叉  |
鼓谱| XX     XXXX   |  XX   XXXX  |  XXX   XX    |  XXXX   X |
镲谱| 处叉   叉叉 |  处叉 叉叉  |  叉叉 处叉  | 处叉 叉   |
(铙双尾)
鼓谱| XX XXXX | XX  XXXX| XXX XXX| XX XXXX|
镲谱| 叉处 处处  | 叉处 处处 | 叉处  叉处  | 叉处 处处 |
鼓谱| XX XXXX | XX XXXX| XXX XX  | XXXX X |
镲谱| 叉处 处处 | 叉处 处处 | 叉叉  处叉  |  处叉   叉 |
(钹单尾)
鼓谱| XX XXXX | XX XXXX | XXX XX | XXXX X |
镲谱| 处叉 叉叉 | 处叉 叉叉 | 叉叉 处叉 | 处叉    叉  |
(铙双尾)
鼓谱| XX XXXX| XX XXXX| XXX XX| XXXX  X |
镲谱| 叉处 处处 | 叉处  处处 | 叉叉  处叉| 处叉   叉  |
一咬:(每节前加帽子头)
鼓谱‖X X X | XXXX X | XXX XX | XXXX X‖
镲谱‖处 叉 处 | 叉处  叉 | 处处 叉处 |  叉处    叉‖
鼓谱| XXXX X   | OXX XX | XXXX X |3/4 X XXXX  XX |
镲谱| 仓仓  起 | 衣仓   仓 |  仓   起 |3/4 处  叉叉  叉叉 |
(接钹单尾)
二咬:
鼓谱‖  X  X | XXXX X ‖ XXXX X |  XXXX X|
镲谱‖  处  处 |    叉  叉 ‖ 处处  叉 |  处处  叉|
鼓谱| XXX   XX | XXXX X | XXXX X | XXXX   X |
镲谱| 处叉  处叉 | 处处  叉 | 叉叉  处 | 叉叉    处 |
鼓谱| XXX XX | XXXX X | X    X | X    X |
镲谱| 叉处 叉处 | 叉叉  处 | 仓    仓 | 仓  仓 |
鼓谱| XXX XX | OXX  X |
镲谱| 仓仓 衣仓 | 衣仓  仓 | (接钹单尾)
三咬:
鼓谱‖ XX  X | XXXX X ‖ XXXX X | XXXX X |
镲谱‖ 处叉  处 | 叉处    叉 ‖ 处   叉 |  处   叉 |
鼓谱| XXX XX| X   X  ‖ X  XXX |  XXXX X ‖
镲谱| 处叉  处叉| 处   叉  ‖ 处  处处  |  叉处  叉 ‖
鼓谱| XXXX X | XXXX X |  XXX XX  |  XXXX X |
镲谱| 处处  叉 | 处处  叉 |  处叉  处叉  |  处处  叉 |
鼓谱‖ XX  X | XXXX X ‖ XXXX X  |  XXXX  X |
镲谱‖ 叉处  叉 | 处叉  处 ‖ 叉    处 |  叉  处 |
鼓谱| XXX XX | X  X |  X  XXX | XXXX X  ‖
镲谱| 叉处 叉处 | 叉  处 |  叉  叉叉 | 处叉  处  ‖
鼓谱| XXXX  X | XXXX X |  XXX XX  | XXXX X |
镲谱| 叉叉   处 |  叉叉  处 |  叉处    叉处  | 叉叉  处 |
(接铙双尾)
四咬:
鼓谱| XXXX X |  XX  X | XXXX X |  XX   X |
镲谱| 处处  处 |  叉处  叉 | 处处  处 |  叉处   叉 |
鼓谱‖XXXX XXXX| XXXX X | XX XX | XXXX X ‖
镲谱‖处处  处处 | 处处  处处| 叉处 叉处 | 叉处  叉 ‖
鼓谱| XXXX   XX  | XXXX XX| XXX XX | XXXX X |
镲谱| 处处    叉叉  | 处处  叉叉| 处叉 处叉 | 处处  叉叉|
鼓谱| XXXX   XX | XXXX XX| XXX XX | XXXX X |
镲谱| 叉叉    处处 | 叉叉  处处 | 叉处 叉处 | 叉叉   处 |
鼓谱| XXX   XX | XXXX X  | XXX XX| XXXX X |
镲谱| 叉叉    处叉 | 处叉   处  | 叉叉   处叉| 处叉  处 |
鼓谱| XXXX X  | OX   X  | XXXX X |
镲谱| 仓仓  起  | 衣仓   仓  | 仓仓  起 |(接铙双尾)
五咬:
鼓谱| XXXX XX | XX   XX | XXXX XX |XX XX |
镲谱| 处处  处处 | 各古 各古 | 处处  处处 |各古 各古 |
鼓谱| XXXX X  | XXXX  X |  X X X | XXXX X |
镲谱| 处处  叉   |  处处  叉 |  处 叉 处 | 叉处   叉 |
鼓谱| XX XX |  XXX XX  |  XX XX |  XXX XX  |
镲谱| 各古 各古 |  处处 处处  |  各古 各古 |  处处  处处  |
鼓谱| XXXX X  |  XXXX X  |  X X X  | XXXX X   |
镲谱| 叉叉  处|  叉叉  处  |  叉 处 叉  |  处叉   处   |
(接钹双尾)
六咬:
鼓谱║X XXXX|XX  XXX |XXXXX|X XXXX|XX XX | XXXX X║ 
镲谱║处衣  处处 | 叉处 叉处| 处叉 叉|叉衣 叉叉 |处叉  处叉| 叉处  处║
鼓谱| XXXX X|XXX X|XXXX X|XXX X  |X  X | X X |
镲谱| 处叉 叉|叉 处处| 叉    处处| 处    叉叉 |处   叉 | 处 叉 |
(接钹双尾)
七咬:
鼓谱|X XXXX | OXX  X|XXXXX |OXXX|XXXXX|XXXX X|
镲谱|处衣  处处 | 衣叉    叉|处衣 处处|衣叉  叉|处处 叉|处处  叉|
鼓谱|XXXX XX|XXXX X|X XXXX |OXX  X|X XXXX| 
镲谱| 处叉  处叉|处处  叉|叉衣 叉叉 | 衣处      处|叉衣 叉叉|
鼓谱|OXX X|XXXX X|XXXX X |XX  XX|XXXX X|
镲谱| 衣处     处|叉叉  处|叉叉  处 |叉处  叉处|叉叉  处|
鼓谱| X  X|XXXX X| X  X |XXXX X|X XXXX X|
镲谱| 嗨  嗨|叉处   处| 嗨  嗨 |处叉  叉|嗨 叉处 
鼓谱|X XXXX X| X   X | X     X |
镲谱|嗨 处叉 叉| 嗨    嗨 | 嗨    嗨 |(接钹双尾)

浏览 (848) | 评论 () | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 发布人:管理员
将本文加入收藏夹
文章评论
最新点评
更多点评 发表点评
发表评论
您的评价
差(1) 一般(2) 好(3) 很好(4) 非常好(5)
评论标题
评论内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
新闻搜索
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2012-2025
脚注栏目
访问统计
北京私家侦探成都私家侦探重庆私家侦探长沙私家侦探广州私家侦探哈尔滨私家侦探合肥私家侦探杭州私家侦探济南私家侦探宁波私家侦探